Kontakt

VETERINÁRNA AMBULACIA VETANET

MVDr. Aneta Szakállová

Medveďovej 19, 85104 Bratislava, m.č. Petržalka

Telefón: 0904337490

E-mail: anetaszakallova@gmail.com

mapa